Medezeggenschap

Op de Tjotter vormt een afvaardiging van ouders en teamleden de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft op een aantal belangrijke  onderwerpen die de school betreffen advies- of instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad voert hierover regelmatig overleg met de schoolleiding. 
U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad door de mailen naar mr.tjotter@stichtingschool.nl 

Agenda en notulen

Notulen MR 26 augustus 2021

Downloaden

Notulen MR 11 oktober 2021

Downloaden